Ändringar i köpvillkor under tider för Corona
Under period med risk för smitta så kan leveranstiderna vara lite längre. Vi har begränsat med personal som hanterar ordrar då vi har en sträng policy om att man måste vara 100% frisk för att få vara på arbetsplatsen. Har ni frågor gällande en kommande eller liggande order så ser vi fram emot att ni kontaktar oss på info@webastocenter.se eller 08-800449

Köpvillkor
Följande köpvillkor gäller för försäljning utav samtliga produkter och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av Engstrands Bil & Motor AB, organisationsnummer 556212-0179, (nedan kallat Webastocenter), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Webastocenter. Vid försäljning till konsument tillämpar Webastocenter de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Webastocenters nätbutik (www.webastocenter.se) kallas nedan webastocenter.se.

Produkter
Produkter som säljs av Webastocenter är tänkt att användas i Sverige. Produkterna har alltid en svensk, engelsk eller tysk manual i fysisk form när produkterna kräver det. I de fall en digital kopia önskas på annat språk så försöker vi bistå med det i största möjliga mån.

Beställning
Beställning av produkterna sker via nätbutiken webastocenter.se eller via Webastocenters kundmottagning. Vid beställning träffas avtal om köp först när Webastocenter bekräftat beställningen genom en faktura eller betalning registrerats på annat sätt. Webastocenter ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Webastocenter förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Webastocenters sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Webastocenter rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Webastocenters sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Webastocenter ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. När kunden har lagt en beställning och varan har skickats så kan Webastocenter inte ändra i beställningen, returvillkoren gäller. Har varan inte skickats så ber vi er kontakta oss så fort som möjligt för att se om vi kan göra en ändring.

Leveransvillkor
På webastocenter.se ingår alltid moms i angivet pris om inget annat anges. Fraktkostnad tillkommer alltid vid beställning av produkter (förutom vid ”Hämta i butik”). Fraktkostnaden beror på kundens val av leveranssätt. Webastocenter levererar i huvudsak produkterna i samarbete med DHL. Leveranstiden inom Sverige är normalt 2 till 5 arbetsdagar, beroende på om produkterna finns på Webastocenters lager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager. Webastocenter delar inte upp en leverans i flera sändningar. Vid beställning av produkter som är restnoterade så inväntas först leverans till Webastocenters lager innan kundens beställning skickas i en och samma leverans.
Kunden väljer mellan olika leveranssätt: DHL Servicepoint, DHL Företagspaket eller Hämta i butik.
DHL Servicepoint innebär att produkterna skickas med DHL, och finns sedan att hämta hos kundens lokala DHL ombud.
DHL Företagspaket levereras direkt till företaget. Observera att beställare måste finnas på plats för att signera försändelse.
Hämta i butik innebär att kunden själv hämtar produkterna i Webastocenters butik i Bromma.
Samtliga leveranser sker efter avisering. Vid utlämning/leverans av produkterna ska kunden alltid uppvisa legitimation. Endast personen med namnet på paketet får hämta ut det hos ombudet.
Vid hämtning av produkterna i Webastocenters uthämtning skall kunden även kunna visa upp ordernummer.
I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställda produkter debiteras kunden en hanteringsavgift på 299 kronor.
Om en leveransförsening uppstår meddelas kunden via e-post eller telefonsamtal från Webastocenter. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via e-post till Webastocenters kundtjänst på adress info@webastocenter.se. Webastocenter betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall Webastocenters leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Webastocenter. Webastocenter förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.
Webastocenter ansvarar för risken vid transport till kunden, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transport till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Webastocenter.
Kunden har ansvar att anmäla eventuell transportskada till Webastocenters kundtjänst inom skälig tid. Webastocenter uppmanar kunden att anmäla skadan så snabbt som möjligt, för smidig hantering av ärendet. Kunden ansvarar för att avemballera och inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet. Vid en transportskada skall kunden kontakta Webastocenters kundtjänst på e-post: info@webastocenter.se eller telefon: 08-800449. Vid transportskada får kunden ej använda produkten och kunden måste behålla produktens emballage, så att hela paketet och produkten kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Priser och betalning
De priser som anges på webastocenter.se är inklusive moms. Fraktkostnad tillkommer beroende på kundens val av leveranssätt. Fraktkostnad står med i den totala kostnaden för produkterna innan man betalar.
Kampanjerbjudanden på produkter gäller så långt lagret räcker, om inget annat anges av Webastocenter.
Rabattkoder kan endast användas enskilt, kan ej kombineras med varandra.

Betalningssäkerhet
Webastocenter garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på webastocenter.se är säkra. Vi samarbetar med Klarna för att våra kunder skall känna sig trygga med sitt köp och med de betalningsalternativ som erbjuds. Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.
Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ.

Säkerhet och sekretess
All hantering av kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. I samband med kundens registrering och beställning godkänner kunden att Webastocenter lagrar och använder kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot kunden. Överföringen av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av kunden sparas krypterade. Webastocenter dokumenterar viss kommunikation som Webastocenter har med kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som kunden förväntar sig av Webastocenter.
Webastocenter kommer inte att lämna ut kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Ångerrätt
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten gäller endast om produkten är i oförändrat skick men kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra avdrag motsvarande den värdeminskning som uppstått till följd av att kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Ångerfristen börjar löpa från den dag kunden har tagit emot produkten.
Webastocenter betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att returnerad produkt kommit Webastocenter till godo. Kunden står för fraktkostnad vid retur. Fraktkostnaden dras av vid återbetalningen av köpbeloppet.
Ångerrätt gäller inte på demo-ex och begagnade varor.
Kunden skall returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt, risken innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. Vid ångerrätt skall Webastocenters egna frakthandlingar användas. Kunden får frakthandlingarna genom att kontakta Webastocenters kundtjänst på e-post: info@webastocenter.se.
Kunden kan även lämna produkterna i Webastocenters kundmottagning. Kunden skall fylla i Webastocenters retursedel och ange namn, kundnummer, bank samt kontonummer inklusive clearingnummer. Om kunden vill byta en produkt skall detta ske i samråd med kundmottagning.

Garanti och reklamationsrätt
Webastocenter säljer alla produkter med 1 års garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av Webastocenter, varpå kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. Produktgarantin gäller inte då Webastocenter ej kan hitta något fel på produkten eller då kunden har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller ej vid handhavandefel, felinställd eller felinstallerad produkt samt vid fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, montering eller annan konfigurering av produkten. Kundens faktura eller kvittens gäller som garantibevis.

30 dagars öppet köp - vid obruten förpackning
Webastocenter ger kunden 30 dagars öppet köp vid obruten förpackning. Produktens förpackning får ej vara skadad eller förstörd på något sätt. Om produkten ej har en särskild förpackning utan levererades lös i ett paket får kunden ej ha använt produkten på något sätt. Samtliga märken, klisterlappar, etiketter etc skall sitta kvar på produkten. Produkten skall returneras i helt oförändrat skick.
30 dagars öppet köp gäller ej på styrenheter eller produkter som har ett begränsat hållbarhetsdatum eller som klassas som färskvara såsom batterier. 30 dagars öppet köp gäller inte på varor som beställs från leverantör specifikt för kund och som kan vara svår att sälja pga. stigande ålder på t.ex. värmaren den passar till. Vid öppet köp rekommenderas det att använda Webastocenters egna frakthandlingar alternativt så lämnas vara direkt till Webastocenters kundmottagning. Kontakta alltid kundmottagning på info@webastocenter.se innan varor skickas.

Reklamationer (frakthandling) och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall kunden kontakta Webastocenters kundtjänst via e-post: info@webastocenter.se eller telefon: 08-800449. Vid reklamation skall Webastocenters egna frakthandlingar användas om inget annat anges. Kunden får frakthandlingarna genom att kontakta Webastocenters kundtjänst. Webastocenter kan ej ersätta fraktkostnad om kunden har skickat en reklamation på egen hand, utan att först ta kontakt med Webastocenters kundtjänst. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler. Vid reklamation skall kunden skicka produkterna till Webastocenter på adress: Ulvsundavägen 154, 16867 Bromma. (Kunden skall alltid vända sig till Webastocenters kundtjänst för att få frakthandlingar). Alternativt kan kunden lämna reklamation i Webastocenters kundmottagning.

Tvister och lagval
På dessa köpvillkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer Webastocenter alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Vid frågor gällande Webastocenters köpvillkor hänvisas kunden till Webastocenters kundtjänst via e-post: info@webastocenter.se eller telefon: 08-800449.
 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen