Priser Webasto i båt

Webasto Priser Marin

En värmarinstallation i en båt kan skilja sig enormt beroende på befintlig utrustning och personliga önskemål kring funktion och placering. Vi har försökt att ta fram en prisuppgift på en standardinstallation för att ge en prisindikation för montage. 

Monterat & Klart

Vill du veta exakt vad din installation kostar så kan ni välja vårt monterat & klart paket. Det går att välja till vid köp av värmare hos oss och gäller för de flesta båtar. I detta pris så ingår:

  • installation utav värmaren
  • bränsleanslutning (alternativt separat tank)
  • Bordgenomföring för avgaser
  • Eldragning samt montage utav startutrustning
  • Ett utblås max två meter från värmaren
  • Resekostnad inom Stockholm

Pris: 9900kr

Vi utgår alltid från att bränsle skall tas från båtens egen bränsletank. Om det är en båtmotor som drivs på bensin eller om det är svårt att komma åt tanken så installeras dock en separat 12l bränsletank.

Bygga vidare

Ovan paket avser grundinstallation och ibland vill man bygga vidare på denna med t.ex. fler utblås. Detta arbete debiteras med 975kr per timme. Vi lämnar alltid ett kostandsförslag innan påbörjat arbete. Övrigt material såsom extra utblås och luftslang debiteras enligt prislista, se webshop

Monterat & Klart Marin

Pris för installation av värmare i båt.